Zorgboerderij Zuz & zo

P1000825IMG_0612


Op onze landgoedboerderij in Lierderholthuis draait alles om de deelnemers. Tegenwoordig zijn er ongeveer vijftien deelnemers die regelmatig (gemiddeld meer dan zes dagdelen) op de boerderij hun dagbesteding vinden. De meeste zijn jongvolwassenen die op de boerderij werken vanwege ASS of een lichte verstandelijke beperking, maar er is ook een aantal 50+. De aanpak van ons team is er op gericht dat deelnemers ontdekken waar hun kwaliteiten en mogelijkheden liggen.

Er zijn op de boerderij veel activiteiten mogelijk. Het verzorgen van verschillende dieren, werken in de gevarieerde tuin, koken en bakken, houtbewerken, bedienen in de winkel en op het terras, creatieve artikelen voor de winkel maken…en meer.

Onze begeleiding is intensief. Dat stelt de deelnemer in staat om zich te ontwikkelen. Hij/zij leert praktische vaardigheden, krijgt zicht op eigenheid en leert accepteren van en omgaan met de eigen beperking.

Het dagelijkse werkoverleg, de pauzes, het samenwerken en de grote overleggen zijn een goede oefening in het omgaan met collega’s. Met ons open erf (winkel, terras, pluktuin) en activiteiten als markten, opendag, dagje-uit, etc. krijgen deelnemers bovendien te maken met de buitenwereld. We bieden een veilige plek om dat contact aan te gaan.

De deelnemer neemt zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, verworven inzichten en geleerde vaardigheden mee naar huis. Het is belangrijk dat hij/zij er daar mee verder kan. Daarom werken we altijd samen met het netwerk van de deelnemer en stemmen we zo nodig begeleidingspunten af.

Groepsbegeleiding
In de groepsbegeleiding werkt de deelnemer een dag of dagdeel op de boerderij. De dag begint met ontvangst in de kantine, waarna we al gauw beginnen met de dieren te verzorgen en de boel (tuin, winkel, kantine) op orde te maken. In de koffiepauze ’s ochtends worden de taken verdeeld tussen groepjes deelnemers.
In de middagpauze wordt na het eten vaak een spelletje gespeeld, wat gelezen of muziek geluisterd. Daarna wordt het werk weer opgepakt. Meestal is er ’s middags een andere klus dan ’s morgens.

Na de thee wordt de dag afgesloten met het opruimen van het gereedschap, de dieren stallen, kantine opruimen, etc.

Individuele begeleiding
Zuz & zo geeft individuele begeleiding in een-op-een-gesprekken, of in een werkvorm (verzorgen of rijden van paarden, wandelen). De begeleiding is gericht op thema’s als: zelfvertrouwen en eigenheid; sociale vaardigheden; verantwoordelijkheidsgevoel; inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen; structuur en zingeving.

Observatie
Soms is het niet helemaal duidelijk waarom iemand vastloopt in opleiding, werk of sociaal leven. Zuz & zo is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met (een vermoeden van) ASS. We zijn in staat om door middel van observatie bij te dragen aan een juiste diagnose. We kijken naar iemands eigenheid en omstandigheden, hoe hij/zij zijn werk aangaat en met collega’s en begeleiding omgaat. We worden geraadpleegd door specialisten.

Delen in netwerk
Veel van onze deelnemers ervaren het werk op de boerderij als een belangrijk deel van hun leven. Ze nemen het werk als het ware mee naar huis, en andersom. Daarom gaat onze begeleiding – als de deelnemer dat wenst – de grens van het erf over. We werken graag samen met het netwerk van deelnemers (familie, instellingen, tweede werkplek). En soms vormen de collega’s zelf een netwerk: vanuit de boerderij hebben deelnemers een kookclub en een wandelclub gestart.

P1000829IMG_2004